The Auto Zauzdaj - How Many Licks Does It Take To Get To The Center Of An Zauzdaj?

Kontakt via post

Jag tror nog att alla har använt sig av ett kuvert någon gång. Man kanske ska skicka iväg ett brev till någon eller så kan det ju vara så att man har fått post. Jag tror nog att alla har fått post någon gång i alla fall. Brev är en metod om man har använt sig av väldigt länge genom tiderna. Förr så skickade man bara brev om man ville kontakta någon på distans. Men nu så har vi ju elektroniken också. Men breven har inte försvunnit för det inte.